สิ่งทอแบบโบราณ

ภูมิภาคคันไซของสิ่งทอแบบโบราณ

การย้อมผ้าเป็นเทคนิคที่ได้มาจากแผ่นดินใหญ่ ใช้หลากหลายกรรมวิธีเพื่อสร้างผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบของตน โดยการย้อมผ้าชั้นนำของญี่ปุ่นคือแบบยูเซ็นที่มีจุดเด่นในความเป็นศิลปะขั้นสูง

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม