สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อื่นๆ

ภูมิภาคคันไซของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อื่นๆ

เมืองเกียวโตแบ่งโครงสร้างเมืองออกเป็นเหมือนตารางหมากรุก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการวางผังเมืองเฮอันเคียว (ส่วนใจกลางเกียวโตในปัจจุบัน) เมืองในปัจจุบันก็ถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนกัน

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก