อุด้งและโซบะ

ภูมิภาคคันไซของอุด้งและโซบะ

แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศรับประทานข้าว แต่อุด้งและโซบะก็เป็นอาหารหลักเหมือนกัน ซึ่งน่าสนใจที่ว่าญี่ปุ่นตะวันตกและญี่ปุ่นตะวันออกมีการปรุงรสที่แตกต่างกันออกไป

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม