Language

Search

Menu

กิจกรรม
รายการบทความ

เปลี่ยน

45 รายการ

1/5

สนุกสนานครื้นเครงกันโดยไม่ยอมแพ้ต่ออากาศร้อน ! 
อีเวนต์ของโตเกียวในเดือนกรกฎาคม

สนุกสนานครื้นเครงกันโดยไม่ยอมแพ้ต่ออากาศร้อน !
อีเวนต์ของโตเกียวในเดือนกรกฎาคม

ชำแหละให้หมดเปลือกกับย่านโอไดบะที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิง !

ชำแหละให้หมดเปลือกกับย่านโอไดบะที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิง !

ไปอาบน้ำที่สถานที่อาบน้ำที่อยู่บริเวณรอบสนามบินฮาเนดะ ระหว่างที่รอเที่ยวบินออกเดินทาง !

ไปอาบน้ำที่สถานที่อาบน้ำที่อยู่บริเวณรอบสนามบินฮาเนดะ ระหว่างที่รอเที่ยวบินออกเดินทาง !

สัมผัสประสบการณ์ทางธรรมชาติ

สัมผัสประสบการณ์ทางธรรมชาติ

ออนเซ็น (บ่อน้ำพุร้อน) และเซนโต (โรงอาบน้ำสาธารณะ)

ออนเซ็น (บ่อน้ำพุร้อน) และเซนโต (โรงอาบน้ำสาธารณะ)

ประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ป่น

ประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ป่น

กิจกรรม (Activity)

กิจกรรม (Activity)

ท่องเที่ยวรอบเมืองโคเอะโดะคาวาโคะเอะ  (Koedo Kawagoe) ด้วยการปั่นจักรยานเช่า

ท่องเที่ยวรอบเมืองโคเอะโดะคาวาโคะเอะ (Koedo Kawagoe) ด้วยการปั่นจักรยานเช่า

ปั่นจักรยานสบายอารมณ์เลียบชายทะเลคามาคุระและเตร็ดเตร่เที่ยวร้านกาแฟ

ปั่นจักรยานสบายอารมณ์เลียบชายทะเลคามาคุระและเตร็ดเตร่เที่ยวร้านกาแฟ

ไม่ใช่แค่การปีนเข้าเท่านั้น !?  ยังมีจุดเที่ยวที่ตีนเขาทาคาโอะที่สามารถเพลิดเพลินแบบเต็มอิ่มได้มากถึง 120 เปอร์เซ็น

ไม่ใช่แค่การปีนเข้าเท่านั้น !? ยังมีจุดเที่ยวที่ตีนเขาทาคาโอะที่สามารถเพลิดเพลินแบบเต็มอิ่มได้มากถึง 120 เปอร์เซ็น

1/5