ประสบการณ์สัมผัสวัฒนธรรม

ประสบการณ์สัมผัสวัฒนธรรม

Update: 16 ธ.ค. 2559

สำหรับวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อย่างประเทศญี่ปุ่นนั้น
ไม่ได้มีเพียงแค่ทัวร์ที่ฟังหรืออ่านรายละเอียดเท่านั้น
แต่มีทัวร์ที่สามารถมองและสัมผัสประสบการณ์จริงได้เช่นกัน
ถ้าเข้าร่วมกับทัวร์ประสบการณ์ จะสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะมีล่ามภาษาอังกฤษติดตามทัวร์ไปด้วย

ประสบการณ์ทัศนศึกษากีฬาซูโม่

กีฬาซูโม่เป็นกีฬาประจำชาติซึ่งมีพื้นฐานมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพิธีการบวงสรวงเทพเจ้ารูปแบบหนึ่ง
การขอพรให้บ้านเมืองสงบสุข การกำเนิดของบุตร
การเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ การหาปลาได้จำนวนมาก เป็นต้น
ด้วยทัวร์นี้ คุณสามารถที่จะทัศนศึกษาเพื่อสัมผัสประสบการณ์
ในการเรียนรู้กีฬาซูโม่อันมีเอกลักษณ์ได้

ประสบการณ์เกี่ยวกับไมโกะและเกอิชา

ไมโกะและเกอิชา คือ สตรีที่คอยรับรองลูกค้าในงานเลี้ยงด้วยการสวมใส่ชุดกิโมโน
แล้วแสดงศิลปะอันหลากหลายให้ได้ชม เช่น การร่ายรำ เป็นต้น
สำหรับประสบการณ์ด้านไมโกะและเกอิชานั้น
จะมีทั้งการดูโชว์ที่งานแสดงวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น
และได้รับการรับรองจากไมโกะและเกอิชาตัวจริง
นอกจากนี้ ในกรณีของสุภาพสตรี ก็สามารถที่จะแปลงโฉมเป็นไมโกะ
ด้วยการสวมใส่กิโมโนและแต่งหน้าตามแบบฉบับของไมโกะแล้วไปเดินเล่นในเมืองได้ด้วย

ประสบการณ์เกี่ยวกับนินจา

สำหรับประสบการณ์ด้านนินจานั้น คุณจะได้ลองสวมชุดนินจา
และเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้อาวุธต่าง ๆ
เช่น ลูกดอกและชูริเคน (ดาวกระจาย) ที่นินจาใช้จริง
และยังรวมถึงประวัติศาสตร์ของนินจา และจิตวิญญาณที่เรียกกันว่า "นิน คือ ความอดทน"
ผ่านภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับนินจาด้วย

ประสบการณ์ด้านพิธีชงชา

พิธีชงชาเป็นการแสดงถึงศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่นในรูปแบบหนึ่ง
ด้วยประสบการณ์ในพิธีชงชา จะทำให้สามารถเข้าใจในวัฒนธรรมและจิตใจของญี่ปุ่น
เช่น การมีบุคลิกภาพที่ถูกต้อง การแสดงออกด้วยความเงียบที่ไม่สูญเปล่า และการให้ความเอาใจใส่ต่อตัวผู้มาเยือน เป็นต้น

ประสบการณ์การปั้นซูชิ

ไม่ใช่เพียงการเรียนเปั้นซูชิจริงเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ในวัฒนธรรมที่กว้างขึ้น เช่น ประวัติศาสตร์ของซูชิและวิธีการทาน เป็นต้น
ทำให้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของซูซิได้ลึกซึ้งมากขึ้น

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้