HOME ภาพทิวทัศน์ในเมือง
ภาพทิวทัศน์ในเมือง

ภาพทิวทัศน์ในเมือง

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 29 เม.ย. 2560

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภาพทิวทัศน์ตึกสูงเรียงรายแนวร่วมสมัยอันเป็นที่รู้จักกันดี
แต่นอกจากเมืองที่ทันสมัยแล้ว ก็ยังมีภาพทิวทัศน์เมืองเชิงประวัติศาสตร์ที่มีสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่
ภาพทิวทัศน์เมืองสวยงามแบบชนบทที่เต็มไปด้วยทุ่งการเกษตรมากมาย และเมืองที่แสดงถึง
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศการใช้ชีวิตแบบชนพื้นบ้านที่มีเสน่ห์ไม่แพ้กัน
มาเพลิดเพลินไปกับภาพทิวทัศน์เมืองที่แตกต่างกันออกไปตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ กันเถอะ

ทิวทัศน์ที่มีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่น

ทิวทัศน์ที่มีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่น

หากพูดถึงทิวทัศน์ในเมืองแบบญี่ปุ่นแล้ว คงไม่พ้นเขตที่อยู่อาศัยในเมืองเกียวโต นะระ และคะนะซะวะ
สภาพบ้านไม้มุงหลังคากระเบื้องที่ตั้งเรียงรายกันเป็นแถวเช่นนี้เป็นภาพทิวทัศน์แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
ที่สืบทอดกันมายาวนานนับตั้งแต่สมัยเฮอันแล้ว
ทิวทัศน์เมืองเก่าแก่เหล่านี้ตั้งอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น และถูกเก็บรักษาไว้เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์
ไม่ว่าจะเป็นบ้านทรงคล้ายคลังสินค้าที่สร้างขึ้นจากกำแพงดินหนาและหลังคากระเบื้องที่ดูแข็งแรง
อันเป็นเอกลักษณ์ในเมืองคะวะโกะเอะ จังหวัดไซตะมะ หรือถนนที่มีบ้านพักของซามูไรตั้งรวมกันอยู่ใน
เมืองเซ็มโบกุ จังหวัดอะกิตะ เป็นต้น
นอกจากนี้ในโตเกียวเองก็ยังมีเขตคัทสึชิกะ และย่านอะซะกุสะอันเป็นพื้นที่ชุมชนที่แสดงถึงความเก่าแก่
และเขตชานเมืองที่ยังหลงเหลือกลิ่นอายของยุคสมัยก่อน ๆ อยู่ด้วย จึงอยากให้ลองไปดูให้ได้สักครั้ง

ทิวทัศน์ในชุมชนเมืองแนวร่วมสมัย

ทิวทัศน์ในชุมชนเมืองแนวร่วมสมัย

โตเกียวอันเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นนั้น มีตึกสูงเรียงรายกันอยู่มากมาย และยังเป็นมหานครใหญ่
แนวร่วมสมัยที่เริ่มมีการก่อสร้างระบบคมนาคมอย่างรถไฟและรถไฟใต้ดินเป็นที่แรกในประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ ในแต่ละพื้นที่ยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่นย่านธุรกิจที่มีอาคารสำนักงาน
ตั้งอยู่เรียงรายในโอเตะมะชิ ชิมบะชิ และย่านช็อปปิ้งอย่างกินซ่า อุเอะโนะ และชิบุยะ เป็นต้น
เมืองขนาดใหญ่นั้นมักจะแยกย่านที่อยู่อาศัยและย่านสถานที่ทำงานออกจากกันเสียเป็นส่วนมาก
ส่วนในเขตที่พักอาศัยในจังหวัดไซตะมะและคะนะงะวะ ที่จะมีเขตพื้นที่อาศัยและศูนย์การค้าขนาดใหญ่
ตั้งเรียงรายกันอยู่

ภาพทิวทัศน์เมืองที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามพื้นที่ต่าง ๆ

ภาพทิวทัศน์เมืองที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามพื้นที่ต่าง ๆ

ในประเทศญี่ปุ่นยังมีเขตพื้นที่ที่หลงเหลือลักษณะแบบพื้นบ้านอยู่เช่นกัน เช่นหมู่บ้านชิระคะวะโกะ ในจังหวัดกิฟุ
ที่เป็นมรดกโลกที่มีชุมชนบ้านตามเชิงเขาที่ดึงดูดสายตา และบ้านหลังคาเอียงแบบพื้นเมืองที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรม
แบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า "กัชโชสุคุริ" หรือโรงเตี๊ยมในจังหวัดนะกะโนะ ที่เป็นเมืองพักชั่วคราวในยุคเอะโดะ ก็ยังมีบ้านไม้
พื้นหินถูกทำนุบำรุงขึ้นใหม่และเก็บรักษาเอาไว้ ให้เราได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์เมืองที่ไม่เปลี่ยนไปจากสมัยนั้นเลย
พื้นที่เหล่านี้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก
นอกจากนี้ บ้านเมืองในจังหวัดโอกินะวะเป็นต้นกำเนิดวัฒนธรรมเฉพาะตัวของจักรวรรดิริวคิว ก็ยังมีลักษณะที่แตกต่าง
ออกไปจากแผ่นดินใหญ่เช่นกัน อย่างเกาะทะเคะโทะมิ ในหมู่เกาะยะเอะยะมะ ที่ยังมีบ้านกำแพงหินมุงหลังคากระเบื้อง
สีแดงอันมีเอกลักษณ์ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นต้น

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

ค้นหา