อิเคะบะนะ (ประเพณีการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น)

อิเคะบะนะ (ประเพณีการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น)

Update: 29 มี.ค. 2560

ครั้งนี้ขอนำเสนอการจัดดอกไม้ซึ่งเป็นศิลปะอย่างนึงของญี่ปุ่น

อิเคะบะนะคือ

อิเคะบะนะคือ

อิเคะบะนะคือการนำดอกไม้และพืชพันธุ์ชนิดอื่นมาจัดรวมกัน ตกแต่งอย่างสวยงาม โดยจะมีวิธีขั้นตอนการจัดแตกต่างกันออกไปตามแต่ละเทคนิคและรูปแบบ

ประวัติความเป็นมาของอิเคะบะนะ

ประวัติความเป็นมาของอิเคะบะนะ

อิเคะบะนะเดิมทีคือประเพณีการถวายดอกไม้ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เข้ามายังประเทศญี่ปุ่น จากนั้นเทคนิคการจัดดอกไม้จึ่งเริ่มแพร่หลายอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนทั่วไป ในช่วงเวลาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญและเทคนิคต่าง ๆ ถือกำเนิดขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการออกแบบและทักษะดังกล่าวเป็นวิธีการในการเลือกวัสดุที่จะเรียนรู้การออกแบบ ของช่างฝีมือที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

คุณสมบัติพิเศษของอิเคะบะนะ

คุณสมบัติพิเศษของอิเคะบะนะ

คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของการจัดดอกไม้ก็คือการเลือกใช้วัสดุที่หลากหลายอย่างเช่น ดอก กิ่ง ก้าน ใบ หญ้ามอส
โดยจะวางแท่นปักที่เรียกว่า kenzan ลงในภาชนะรูปร่างต่าง ๆ แล้วจึงจะปักดอกไม้ลงบนนั้น

วิธีการจัดแสดงอิเคะบะนะ

วิธีการจัดแสดงอิเคะบะนะ

สิ่งสำคัญที่สึดคือการใช้รูปแบบธรรมชาติของดอกไม้ การจัดวางที่ไม่สมดุลเพื่อแสดงถึงความงามของดอกไม้ที่จัด ความโดดเด่นของสีดอกไม้ และความงามของจิตวิญญาณคือการจัดวางให้เอนตัวเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีจุดสำคัญอยู่ที่มุมมองแบบสามมิติที่เกิดจากการคำนึงถึงศูนย์กลางของผลงาน แล้วจึงใช้ช่องว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความตื้นลึกอีกด้วย

การลองจัดอิเคะบะนะ

การลองจัดอิเคะบะนะ

สามารถลองจัดอิเคะบะนะได้ตามงานจัดแสดงกิจกรรม หรือศูนย์วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นนั้น ๆ มีกิจกรรมมากมายที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้ ดังนั้นลองเข้าร่วมดู

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้