HOME สิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 9 พ.ค. 2560

ขอแนะนำสิ่งก่อสร้างที่สามารถเที่ยวชมได้ในญี่ปุ่น

ปราสาท

ปราสาท

ปราสาทเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ปกครองดินแดนในยุคสงครามที่สร้างขึ้นเพื่อ
แสดงถึงพลังอำนาจ และใช้เป็นศูนย์กลางของการป้องกัน ถึงแม้ว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซม แต่ความสวยงามในยุคนั้นก็ยังคงถ่ายทอดมาถึงยุคปัจจุบัน
"ปราสาทฮิเมจิ" ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นปราสาทที่ถูกขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลก

วัด

วัดเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนที่เชื่อในคำสอนของพุทธศาสนา
ได้ใช้เป็นสถานที่รวมตัว และแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าที่ตนนับถือ
เนื่องจากในสมัยก่อนวัดได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนสถานที่รวมตัวของชุมชน
ในทุก ๆ เมืองทุก ๆ หมู่บ้านจึงมีวัดขนาดเล็ก ๆ ให้เห็นมากมาย

ศาลเจ้า

ศาลเจ้า

สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพต่างๆที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น บริเวณทางเข้า
จะมี "โทริอิ" อยู่ "โทริอิ" ทำหน้าในการแบ่งโลกนี้กับโลกของเทพออกจากกัน
ที่หน้าศาลหลักจะมีกระดิ่งที่ใช้แจ้งให้เทพเจ้ารับรู้ถึงการมากราบไหว้ และ
กล่องรับบริจาควางอยู่

บ้านซามูไร

บ้านซามูไร

สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของซามูไร (ชนชั้นนักรบของญี่ปุ่น
สมัยก่อน) ส่วนมากแล้วจะมีเอกลักษณ์คือเป็นบ้านที่มีโรงเก็บของ และมีประตู
ที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศอีกด้วย
บ้านซามูไรนั้นมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่ที่พักอาศัยอันใหญ่โตของซามูไรที่
มีชื่อเสียง ไปจนถึงที่พักอาศัยขนาดเล็กของซามูไรชั้นล่าง ที่พักอาศัยที่มีสวน
สไตล์ญี่ปุ่นก็มีเช่นกัน

หอคอยสื่อสาร

หอคอยสื่อสาร

เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ แม้ว่าจุดหมายจะเป็นเพื่อ ส่งคลื่นสัญญาณ แต่ในปัจจุบันมีหลายหอคอยที่ได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองที่มันถูกสร้างขึ้น หอคอยสื่อสารที่มีชื่อเสียง
เช่น โตเกียวทาวเวอร์ และ TOKYO SKYTREE(R)

กลุ่มตึกระฟ้า

กลุ่มตึกระฟ้า

ในเมืองใหญ่ ๆ เช่นโตเกียว,โอซาก้า,หรือนาโกย่า เป็นเมืองที่มีตึกระฟ้าอยู่
จำนวนมาก ในยามค่ำคืนทิวทันศ์ที่ตึกเหล่านี้สร้างขึ้นจะสวยงามมาก

สะพานยกระดับ

สะพานยกระดับ

สะพานยกระดับหมายถึงสะพานที่พาดข้ามถนนหรือรางรถไฟ
ในบางที่จะมีร้านค้าจำพวกร้านเหล้าตั้งอยู่บริเวณใต้สะพาน
ร้านเหล่านั้นจะถูกเรียกว่าสิ่งก่อสร้างใต้ทางยกระดับ
แม้ว่าจะอยู่ใต้สะพานและส่วนมากเป็นร้านขนาดเล็ก
แต่ก็มีร้านเหล้าที่เป็นที่นิยมในหมู่คนวัยทำงานเป็นจำนวนมาก

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

ค้นหา