HOME ป่าไม้และภูเขา
ป่าไม้และภูเขา

ป่าไม้และภูเขา

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 27 เม.ย. 2560

ประเทศญี่ปุ่นนั้นนอกจากจะมีทิวทัศน์ของเมืองที่เป็นแบบสมัยใหม่แล้ว
ยังเป็นประเทศที่มีความงดงามของธรรมชาติอยู่ด้วย
ซึ่งภายในนั้นจะขอทำการอธิบายเกี่ยวกับ "ภูเขา" และ "ป่าไม้"

ภูเขานั้นก็คือ

ภูเขานั้นก็คือ

ภูเขานั้นหมายถึงสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสูงชันและอันตรายของภูเขา
ญี่ปุ่นนั้นมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นประเทศที่มีภูเขาอันสวยงามอยู่
เป็นจำนวนมาก
ยอดเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่นคือภูเขาไฟฟูจิ มีความสูงอยู่ที่ 3776 เมตร โดยลักษณะที่มีหิมะปกคลุมนั้นเป็นความงดงามที่คู่ควรต่อการถูกยกให้เป็นหนึ่งในญี่ปุ่น
นอกเหนือจากนั้นก็จะมียอดเขาสูงใหญ่ที่สูงกว่า 2500 เมตรเรียงรายกันอยู่ในภาคกลางของเกาะฮอนชู เช่น "แอลป์ตอนใต้" หรือ "แอลป์ตอนเหนือ" เป็นต้น และยังมีภูเขาไฟที่รวมอยู่ในยอดเขาด้วย

ญี่ปุ่น ประเทศแห่งภูเขาไฟ

ญี่ปุ่น ประเทศแห่งภูเขาไฟ

ญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศแห่งภูเขาไฟซึ่งมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับถึง 110 ลูก
คิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์ของทั้งโลก ปัจจุบันภูเขาไฟที่ไม่มีการประทุนั้น
ก็จะเป็นสถานที่ให้สามารถไปได้จนถึงปากปล่องภูเขา แต่ว่าก็มีกรณี
ที่ห้ามขึ้นไปเมื่อภูเขาไฟเกิดมีการประทุขึ้นอย่างกระทันหันด้วย
ส่วนภูเขาไฟที่ยังไม่ดับนั้นก็มี "ภูเขาไฟซากุระชิมะ" ที่อยู่ในเกาะคิวชู เป็นต้น

ภูเขาไฟฟูจิกับปัญหาสภาพแวดล้อม

ภูเขาไฟฟูจิกับปัญหาสภาพแวดล้อม

ภูเขาไฟฟูจิที่เปรียบเมือนตัวแทนภูเขาไฟของประเทศญี่ปุ่น
และภูเขาไฟฟูจินั้นยังได้ถูกรับรองให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย
มีคนที่ชอบสนุกกับการปีนเขาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้มีปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกกฎระเบียบหนักมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการเรียกร้องให้มีมาตราการ
ในการแก้ไขมลภาวะสิ่งแวดล้อมโดยเร็วที่สุด

ญี่ปุ่น ประเทศแห่งป่าไม้

ญี่ปุ่น ประเทศแห่งป่าไม้

ป่าไม้นั้นคือสถานที่ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นปกคลุมพื้นที่ อย่างหนาแน่นพื้นที่ป่าไม้ของญี่ปุ่นนั้นมีอยู่เกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศ ถึงแม้จะเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆแต่ก็เป็นประเทศที่อุดมไปด้วยป่าไม้ที่อยู่ในระดับต้นๆของประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ว่าในอดีตมีประวัติการตัดไม้อย่างมากมาย จึงไม่ได้เป็นป่าไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยหลังจากผ่านสงครามโลกก็ได้มีการปลูกต้นไม้อย่างมากมายเนื่องจากป็นนโยบายของประเทศ

อุตสาหกรรมป่าไม้ที่เป็นที่นิยม

อุตสาหกรรมป่าไม้ที่เป็นที่นิยม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสนใจของคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์นั้นมีมากขึ้น โดยมีการเขียนบทความหนังสือที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นจำนวนมาก "กลุ่มสุภาพสตรีอุสาหกรรมป่าไม้" นั้นคือการรวมตัวของ
ผู้หญิงที่มีความสนใจในธุรกิจอุสาหกรรมป่าไม้เข้าด้วยกัน และการทำกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์จริงถึงธุรกิจอุสาหกรรมป่าไม้ที่ได้รับความนิยม และยังสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจถึงภัยพิบัติอย่างลึกซึ้งด้วย
นอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมเชิงศิลปะที่สร้างเป็น "ก้อนมอส"
จากการเก็บมอสมาเลี้ยงอีกด้วย

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

Recommended places for you

ค้นหา