HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว อะซะกุซะ จากอดีตถึงปัจจุบันของอาซากุสะและอุเอะโนะ
HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว อุเอะโนะ จากอดีตถึงปัจจุบันของอาซากุสะและอุเอะโนะ
จากอดีตถึงปัจจุบันของอาซากุสะและอุเอะโนะ

จากอดีตถึงปัจจุบันของอาซากุสะและอุเอะโนะ

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 25 พ.ค. 2563

อาซากุสะและอุเอะโนะเป็นจุดท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้ในโตเกียว
ขอแนะนำอาซากุสะและอุเอะโนะ สถานที่ที่สามารถสัมผัสประวัติศาสตร์
และขนบธรรมเนียมอันดีงามของประเทศญี่ปุ่นได้

ภาพรวมของอาซากุสะและอุเอะโนะ

ภาพรวมของอาซากุสะและอุเอะโนะ

อาซากุสะและอุเอะโนะคือย่านยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นย่านที่มี
สีสันและบรรยากาศหลากหลาย อาทิเช่น ทิวทัศน์บ้านเมืองอย่างเช่นวัด
ที่ทำให้รู้สึกถึงกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นสมัยก่อน หรือหอศิลป์ที่ตั้งอยู่เรียงราย
ที่ชวนให้เพลิดเพลินกับศิลปะได้ เป็นต้น
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากขึ้นทุกปี
ทำให้มีการสร้างสถานที่สำหรับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

จุดเริ่มต้นของอาซากุสะ

จุดเริ่มต้นของอาซากุสะ

ประมาณปี ค.ศ. 1590 พื้นที่ของเมืองเอโดะค่อย ๆ เริ่มขยายกว้างออกไป
เนื่องจากมีการถมที่ดินในทะเล ในอดีตฝั่งตะวันออกของอาซากุสะจะติดทะเล
แต่เนื่องจากท่านโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ผู้ริเริ่มรัฐบาลโชกุนในสมัยเอโดะ
ได้ใช้อาซากุสะแห่งนี้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้า จึงทำให้ที่อาซากุสะแห่งนี้
เริ่มมีการสร้างโกดังเก็บข้าวสารและมีร้านค้าที่มีบรรยากาศคึกคักขึ้นมา
ตั้งแต่นั้นมาจึงค่อย ๆ กลายเป็นเมืองที่รวบรวมทั้งผู้คน สิ่งของ
และเงินตราเอาไว้
หลังจากนั้น แม้ว่าย่านนี้จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากผลของ
สงครามโลกครั้งที่สองและเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแถบภูมิภาค
คันโต แต่ก็สามารถบูรณะฟื้นฟูกลับมาได้อย่างงดงาม เรียกได้ว่า อาซากุสะ
เป็นย่านที่หลงเหลือกลิ่นอายแบบสมัยเก่าควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ทันสมัย
ยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของอุเอะโนะ

โทะกุงะวะ อิเอะมิสึ โชกุนคนที่ 3 ของรัฐบาลโชกุนในยุคเอโดะ ได้สั่ง
ให้สร้างวัดเพื่อเป็นสุสานฝังศพของตระกูลโชกุนโทะกุงะวะ และเนื่องจากมี
สุสานฝังศพโชกุนรุ่นก่อน ๆ ถูกสร้างไว้ที่วัดนี้เช่นกัน วัดแห่งนี้จึงได้
รับการทำนุบำรุงอย่างดีจากรัฐบาลโชกุนเสมอมา ด้วยเหตุนี้ พื้นที่เขตนี้
จึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาและได้รับการเรียกชื่อว่า "อุเอะโนะ"
ที่บริเวณรอบตัววัด มีการปลูกต้นซากุระไว้เพื่อให้สามาถชมซากุระบาน
สะพรั่งพร้อมกันอย่างสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ ส่งผลให้เอุเอะโนะกลายเป็น
สถานที่ชมซากุระบานยอดนิยมในปัจจุบันด้วย

ประวัติการพัฒนาย่านอาซากุสะและอุเอะโนะ

ประวัติการพัฒนาย่านอาซากุสะและอุเอะโนะ

อุเอะโนะเริ่มพัฒนาขึ้นหลังจากมีการสร้างสถานีรถไฟเพื่อ
ใช้ขนส่งสินค้าและไปรษณีย์
หลังจากนั้นได้มีการเปิดบริการรถไฟใต้ดินที่วิ่งเชื่อมระหว่างอุเอะโนะ
และอาซากุสะขึ้น ทำให้เริ่มมีคนงานหลั่งไหลเข้ามาในย่านอาซากุสะ
มากขึ้นเรื่อย ๆ
ภายหลังภาวะสงคราม แม้การพัฒนาจะซบเซาลงไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
แต่จำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาซากุสะและอุเอะโนะจึง
พัฒนาขึ้นมาพร้อมกับยังคงทิ้งกลิ่นอายของตัวเมืองแบบดั้งเดิมเอาไว้

เพลิดเพลินกับอาซากุสะและอุเอะโนะได้ เดินทางไม่ไกลจากสถานีรถไฟ

เพลิดเพลินกับอาซากุสะและอุเอะโนะได้ เดินทางไม่ไกลจากสถานีรถไฟ

สถานีอุเอะโนะ เป็นสถานีปลายทางขนาดใหญ่ที่รวบรวมรถไฟสายหลัก
แต่ละสายไว้ จึงทำให้เกิดการพัฒนาย่านนี้โดยยึดสถานีรถไฟเป็นศูนย์กลาง
ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้มีผู้คนมารวมตัวกันมากอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณใกล้ ๆ สถานีรถไฟจะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ด้วย
ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ประกอบไปด้วยหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ จึงทำให้
บรรยากาศบริเวณนี้คึกคักมากเป็นพิเศษ และพื้นที่ย่านอาซากุสะก็เช่นกัน
เดินห่างออกจากสถานีรถไฟไปเพียงชั่วอึดใจก็มีสถานที่สำคัญอย่าง
"วัดเซ็นโซจิ" ตั้งอยู่ด้วย ทั้งสองแห่งใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถ
เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวได้

ความบันเทิงสไตล์ญี่ปุ่นที่เฟื่องฟูในอาซากุสะและอุเอะโนะ

ความบันเทิงสไตล์ญี่ปุ่นที่เฟื่องฟูในอาซากุสะและอุเอะโนะ

อาซากุสะได้รับการพัฒนาขึ้นในฐานะศูนย์กลางความบันเทิง
มีการสร้างโรงละคร ร้านน้ำชาและบ้านสำหรับนักแสดงขึ้น เป็นต้น
โรงภาพยนตร์แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907
จึงทำให้ภาพยนตร์และการแสดงเป็นที่นิยมแพร่หลาย
นอกจากนี้ที่อุเอะโนะยังมีโรงมหรสพที่มีประวัติเก่าแก่ที่สุดอีกด้วย
ผู้คนทุกเพศทุกวัยต่างพากันมาฟังเหล่านักแสดงราคุโกะ (นักแสดงตลก
ดั้งเดิมของญี่ปุ่น) นอกจากนี้ ที่อาซากุสะและอุเอะโนะยังมีตลาดสด วัด
และสถานที่ยอดนิยมอื่น ๆ อีกมากมาย ย่านแห่งนี้คงกลายเป็นดั่งสถานที่
แห่งความทรงจำที่จะช่วยให้ระลึกถึงอดีตและปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นได้

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

ค้นหา