HOME [MOVIE] เรียนรู้ภาษาท่าทางไว้ จะได้คุยกับคนญี่ปุ่นรู้เรื่อง
[MOVIE] เรียนรู้ภาษาท่าทางไว้ จะได้คุยกับคนญี่ปุ่นรู้เรื่อง

[MOVIE] เรียนรู้ภาษาท่าทางไว้ จะได้คุยกับคนญี่ปุ่นรู้เรื่อง

Date published: 20 ก.พ. 2562
Last updated: 8 ม.ค. 2564

ถึงแต่ละประเทศจะมีการสื่อสารด้วยท่าทางที่แตกต่างกันออกไป
ที่ญี่ปุ่นเองก็เหมือนกัน จะขออธิบายตามรูปภาพประกอบเกี่ยวกับ
การสื่อสารด้วยท่าทางที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อย ๆ
เช่น การโค้งคำนับ การกวักมือ การพยักหน้าหรือแสดงท่าทางว่าฟังอยู่

การโค้งคำนับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

การโค้งคำนับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

ก่อนอื่น การโค้งคำนับเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นทำอยู่บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน
เป็นธรรมเนียมในตอนที่ทักทายเมื่อพบคน
ถ้าไม่ทำเช่นนี้ก็อาจจะโดนพูดว่า"ไม่มีมารยาท"ได้
ตรงกันข้ามกัน คนที่อ่อนน้อมแล้วมีมารยาทดีอ่อนน้อมถ่อมตัว
ก็จะได้รับความชื่นชอบจากคนอื่น

วิธีการโค้งคำนับ

วิธีการโค้งคำนับ

จากสภาพท่าทางที่ยืนตรง แล้วโค้งตัวส่วนบนลงมาข้างหน้า 45 องศา
เป็นการกระทำที่เป็นพื้นฐาน โดยส่วนมากผู้ชายจะอยู่ในสภาพทิ้งมือตรง
ผู้หญิงจะวางมือซ้อนทับกันหน้าร่างกาย

การชี้ตัวเอง

การชี้ตัวเอง

ถ้าดูจากต่างชาติแล้วเป็นสิ่งที่ถูกคิดว่าแปลกอยู่บ่อย ๆ นิสัยที่เอานิ้วชี้หน้าตัวเองตอนที่พูดเรื่องของตัวเอง ถ้าเป็นแบบชาวต่างชาติโดยปกติแล้วจะใช้ฝ่ามือแตะบริเวณแถว ๆ หน้าอก
แต่ญี่ปุ่นใช้การเคลื่อนไหวนิ้วชี้เอาเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะชี้ไปที่จมูกเป็นส่วนใหญ่

กวักมือ

กวักมือ

นิสัยการกวักมือก็เป็นลักษณะเฉพาะ
โดยแบฝ่ามือหันไปฝั่งคู่สนทนายื่นออกไปเล็กน้อยแล้วขยับขึ้นลง
แมวกวักก็เป็นสัญลักษณ์แบบนั้น
ถ้าเป็นแบบต่างประเทศจะแบมือหันเข้าตัวเองแล้วโบกไปข้างหน้าข้างหลัง
ถึงนิสัยแบบนี้จะมีในคนญี่ปุ่น แต่ตอนที่เรียกคนก็แทบจะไม่ได้ใช้

โบกมือหน้าใบหน้า

โบกมือหน้าใบหน้า

นิสัยการโบกมือข้างหน้าใบหน้าเป็นการสื่อสารด้วยท่าทาง ที่มีความหมายว่า "NO (ไม่)" และจะมีความหมายในตอนที่ตัวเองถูกสงสัยว่า "ไม่ใช่ฉัน" "ไม่ใช่"
ในตอนที่ถูกให้ยืนยันว่าได้หรือไม่ก็จะมีความหมายว่า "ทำไม่ได้" และในตอนที่จะยื่นเสนอบริการอะไรสักอย่างให้ก็จะเป็นการแสดงความหมายว่า "ไม่จำเป็น"

พยักหน้าหรือแสดงท่าทางว่าฟังอยู่

พยักหน้าหรือแสดงท่าทางว่าฟังอยู่

สิ่งที่ทำบ่อยๆ ในการแสดงความตั้งใจว่าตัวเองฟังคนอื่นพูดอยู่ของคนญี่ปุ่น
นั้นคือ การพยักหน้าหรือแสดงท่าทางว่าฟังอยู่
สิ่งที่ทำให้ตกใจคือทำบ่อยมาก ๆ ตอนที่พูดคุยกับคนที่ไม่ชินกับภาษาญี่ปุ่น
ก็เป็นการแสดงความตั้งใจที่จะยืนยันความหมายทีละอย่าง ๆ ไป

นิสัยตอนที่นับจำนวน

ตอนที่นับจำนวน โดยปกติคนญี่ปุ่นจะงอนิ้วนับ
โดยจะงอนิ้วเริ่มจากนิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยตามลำดับ
และสุดท้ายจะกลายเป็นลักษณะกำมือ

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

ค้นหา