HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว ชิมบาชิ สวนที่จะพาคุณไปรู้จักกับ วะบิ ซะบิ(สุนทรียภาพในงานศิลปะแห่งเซ็น)ของญี่ปุ่น 5 แห่ง
HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว อุเอะโนะ สวนที่จะพาคุณไปรู้จักกับ วะบิ ซะบิ(สุนทรียภาพในงานศิลปะแห่งเซ็น)ของญี่ปุ่น 5 แห่ง
HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว นิงเกียวโจ/มงเซน-นะกะโจ/คาไซ สวนที่จะพาคุณไปรู้จักกับ วะบิ ซะบิ(สุนทรียภาพในงานศิลปะแห่งเซ็น)ของญี่ปุ่น 5 แห่ง
สวนที่จะพาคุณไปรู้จักกับ วะบิ ซะบิ(สุนทรียภาพในงานศิลปะแห่งเซ็น)ของญี่ปุ่น 5 แห่ง

สวนที่จะพาคุณไปรู้จักกับ วะบิ ซะบิ(สุนทรียภาพในงานศิลปะแห่งเซ็น)ของญี่ปุ่น 5 แห่ง

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 22 พ.ค. 2560

คนญี่ปุ่นมีรสนิยมทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง
คือการเฟ้นหาความงามที่เรียกว่า "วะบิซะบิ" ที่แฝงอยู่ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาและความสงบนิ่ง
คราวนี้ เราจะมาแนะนำสวนที่จะช่วยให้เข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้นกัน

1: Kyu Shiba Rikyu Teien (สวนคิวชิบะริคิว)

1: Kyu Shiba Rikyu Teien (สวนคิวชิบะริคิว)

"สวนคิวชิบะริคิว" เป็นสวนล้ำค่าอายุกว่า 340 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยเอโดะ ซึ่งในสวนนี้จะสามารถเห็นได้ถึงการรับอิทธิพลของต่างชาติ
เข้ามาด้วย อาทิเช่น ทำนบกั้นน้ำที่ชื่อว่า "ไซโกะโนะสึสึมิ" ที่เลียนแบบ
มาจากทะเลสาบซีหูในประเทศจีน เป็นต้น
เมื่อมองจากด้านบนฟ้าแล้ว จะดูเหมือนกับเป็นสวนขนาดย่อมที่ตั้ง
อยู่ระหว่างซอกของอาคาร ประกอบด้วยพืชพรรณไม้ที่เบ่งบานเวียนวนกันไป
ตามฤดูทั้งสี่ซึ่งดูงดงามมาก
ภาพจาก: สมาคมสวนแห่งโตเกียว (Tokyo Metropolitan Park Association)

2: Kyu Iwasaki tei Teien (สวนคิวอิวะซะกิเท)

2: Kyu Iwasaki tei Teien (สวนคิวอิวะซะกิเท)

โจเชียร์ คอนเดอร์ (Josiah Conder) คือชาวอังกฤษผู้สร้างสิ่งปลูกสร้าง
ในญี่ปุ่นด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกมาหลากหลายแห่ง รวมถึงสวน
คิวอิวะซะกิเทแห่งนี้เอง ก็เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการออกแบบจากเขา
เช่นเดียวกัน ภายในเป็นสวนอันมีเอกลักษณ์นี้เกิดจากการผสมผสาน
สไตล์ญี่ปุ่นและตะวันตกเข้าด้วยกัน
ภาพจาก: สมาคมสวนแห่งโตเกียว (Tokyo Metropolitan Park Association)

3: Kiyozumi Teien (สวนคิโยะซุมิ)

3: Kiyozumi Teien (สวนคิโยะซุมิ)

สวนแห่งนี้มีทัศนียภาพอันงดงามท่ามกลางเมืองหลวงอย่างโตเกียว
ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยเมจิจากการเก็บสะสมหินชื่อดังจากหลายพื้นที่
ทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยอิวะซะกิ ยะตะโร
ลักษณะของน้ำตกที่แห้งเหือดเผยให้เห็นร่องรอยทางน้ำไหลและ
ร่องรอยของสายน้ำตกที่ไหลงมาผ่านตามทางหิน หรือลักษณะของ
ต้นสนที่มีกิ่งก้านประณีตอ่อนช้อย ล้วนเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าชมภายใน
สวนแห่งนี้
ภาพจาก: สมาคมสวนแห่งโตเกียว (Tokyo Metropolitan Park Association)

4: Hama Rikyu Onshi Teien (สวนฮะมะริคิว)

4: Hama Rikyu Onshi Teien (สวนฮะมะริคิว)

สวนฮะมะริคิว เป็นที่รู้จักในฐานะของสวนที่ตระกูลโชกุนสายโทะคุงะวะ
โปรดปราน เนื่องจากบ่อน้ำที่อยู่ด้านในที่เรียกกันว่า "บ่อน้ำชิโอะอิริ "
เป็นบ่อน้ำที่ดึงน้ำทะเลจากอ่าวโตเกียวขึ้นมา จึงมีการเปลี่ยนสภาพ
น้ำขึ้น-น้ำลงซึ่งมองดูแปลกตาดีไม่น้อย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ล่าเหยี่ยว
ของโชกุนในสมัยก่อนอีกด้วย
ภาพจาก: สมาคมสวนแห่งโตเกียว (Tokyo Metropolitan Park Association)

5: Koishikawa Kourakuen (สวนสวรรค์โคะอิชิคะวะ)

5: Koishikawa Kourakuen (สวนสวรรค์โคะอิชิคะวะ)

สวนสวรรค์โคะอิชิคะวะ เป็นสวนที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนมาอย่างมาก
โดยเป็น "สวนสไตล์ไคยูชิกิ สึคิยะมะ เซ็นซุย" ที่มีบ่อน้ำเป็นศูนย์กลาง
ถูกสร้างขึ้นมาจากสถานที่ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศจีนและญี่ปุ่น
และยังแสดงถึงทิวทัศน์จากหลากพื้นที่ที่นำมาเป็นต้นแบบในรูปลักษณ์
ของทะเลสาบ ภูเขา แม่น้ำ และไร่นาได้อย่างชาญฉลาด
ภาพจาก: สมาคมสวนแห่งโตเกียว (Tokyo Metropolitan Park Association)

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

บทความใหม่
ค้นหา