เมืองที่ทันสมัย

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของเมืองที่ทันสมัย

เมืองใหญ่อย่างโตเกียวและโอซาก้า จะมีอาคารสูงอยู่จำนวนมาก เป็นศูนย์รวมของผู้คนและอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วย

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก