ถนนรวมของแปลก

โทโฮคุของถนนรวมของแปลก

โอกินาว่าได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยตัวเองในฐานะของอาณาจักรริวคิว มีบรรยากาศเมืองคล้ายประเทศเขตร้อน แตกต่างไปจากตัวเกาะหลักของญี่ปุ่น

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก