เมืองที่ทันสมัย

โทโฮคุของเมืองที่ทันสมัย

เมืองใหญ่อย่างโตเกียวและโอซาก้า จะมีอาคารสูงอยู่จำนวนมาก เป็นศูนย์รวมของผู้คนและอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วย

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก