HOME โทโฮคุ โทโฮคุที่ท่องเที่ยว โทโฮคุของแหล่งรวมวัฒนธรรม
แหล่งรวมวัฒนธรรม

โทโฮคุของแหล่งรวมวัฒนธรรม

อุเอโนะ เกียวโต โอคาซาคิ ฯลฯ เมืองเหล่านี้เคยเป็นสถานที่จัดงานเอ็กซ์โป ซึ่งมีสถานที่ทางวัฒนธรรมอยู่เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ด้วย

ดูเพิ่มเติม

ประเภท

บทความที่เลือก