ซากหมู่บ้าน

โทโฮคุของซากหมู่บ้าน

มีร่องรอยหมู่บ้านโบราณที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เช่น ร่องรอยหมู่บ้านภูเขาซันไนมารุยามะ ร่องรอยหมู่บ้านโยชิโนะการิ ฯลฯ สามารถมาสัมผัสความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคสมัยนั้นได้

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม