USJ/นันโค

USJ/นันโค

USJ/นันโคของภาพรวมและประวัติศาสตร์

บริเวณปากแม่น้ำโยโดะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยเอโดะในฐานะท่าเรือแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ภายหลังการปฏิรูปประเทศในสมัยเมจิได้มีการบูรณะซ่อมแซมบริเวณนี้หลายต่อหลายครั้ง และได้สร้างท่าเรือโอซาก้าที่มีขนาดใหญ่โตครอบคลุมพื้นที่ของเมืองต่าง ๆ ดังนี้ โคโนฮานะ-คุ, มินาโตะ-คุ, ไทโช-คุ กับซุมิโนเอะ-คุ และได้มีการสร้างอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในบริเวณอ่าวโอซาก้า อาทิ ในปีค.ศ.1971 ได้เปิดให้บริการท่าเรือเฟอร์รี่โอซาก้านันโคในบริเวณนันโค ต่อมาในปีค.ศ.1990 ได้เปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคังในบริเวณชิคโค และในปีค.ศ.2001 ได้เปิด Universal Studios Japan ขึ้นในบริเวณฮกโค จนทำให้บริเวณนี้กลายเป็นเขตที่ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งค้าขาย แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งบันเทิง เป็นต้น

อาหารการกิน

เลือกสถานที่