นัมบะ/โดทงโบริ/ชินไซบะชิ

นัมบะ/โดทงโบริ/ชินไซบะชิ

HOME ภูมิภาคคันไซ จังหวัดโอซา นัมบะ/โดทงโบริ/ชินไซบะชิ

นัมบะ/โดทงโบริ/ชินไซบะชิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

นัมบะ/โดทงโบริ/ชินไซบะชิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

ย่าน "มินามิ" แหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่บ่งบอกถึง "ความเป็นโอซาก้า" อาทิ นัมบะ, โดทงโบริ, เซ็นนิชิมาเอะ ฯลฯ ในสมัยเอโดะมีการสร้างโรงละครขึ้นเรียงรายตามบริเวณรอบแม่น้ำโดทงโบริและได้วางรากฐานของย่านแห่งความบันเทิงไว้ที่นี่ ต่อมาหลังจากที่สถานีนัมบะสายฮันไคได้เปิดให้บริการในปีค.ศ.1885 ทางรถไฟสาย JR ทางรถไฟสายนันไค ทางรถไฟฟ้าใต้ดินโอซาก้า ฯลฯ ก็ได้เปิดให้บริการตามมาด้วย จนกลายเป็นสถานีต้นทาง-ปลายทางที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโอซาก้า อีกทั้งยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นาระ, วาคายามะ, นาโกย่า และมิเอะ ฯลฯ จึงทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ย่านนี้จึงกลายเป็นแหล่งธุรกิจและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีผู้คนจากเมืองต่าง ๆ หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก

Latest Spot Info

  • Coupons
  • Menu
  • Goods