ศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น

ภูมิภาคคันไซของศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น

ศิลปะการผสมผสานดอกไม้ในแต่ละฤดูเข้าด้วยกัน ประดับลงในแจกันหรือภาชนะอื่น แล้วชื่นชมความงามนั้น มีแยกออกไปเป็นหลากหลายสาขา แต่ส่วนมากจะมีที่มาจากเกียวโต

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก