การท่องเที่ยวช่วงช่วงฤดูหนาว

ภูมิภาคคันไซของการท่องเที่ยวช่วงช่วงฤดูหนาว

ที่ฮอกไกโด โทโฮคุและตามแถบภูเขาต่าง ๆ จะมีหิมะสะสมอยู่ บางที่ก็เปิดเป็นลานสกี ที่ชิราคาวาโกะหรือโกะคายามะก็มีชื่อเสียงมากเรื่องความงดงามยามมีหิมะปกคลุม

ดูเพิ่มเติม