สวนสนุก

ภูมิภาคคันไซของสวนสนุก

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทและยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปนเป็นธีมพาร์คที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตะวันออกและตะวันตก และยังมีสถานที่อื่นที่เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่ในเมืองต่างจังหวัดอีกด้วย

สถานที่ยอดนิยม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก

  • สวนสนุก สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น