สวนสนุก

ภูมิภาคคันไซของสวนสนุก

มีธีมพาร์คขนาดใหญ่ มีพื้นที่ส่วนตัว สวนสนุกของญี่ปุ่นมีจุดเด่นอยู่ที่ความหลากหลายไม่เหมือนใคร

ประเภท

บทความที่เลือก