เครื่องในย่าง (โฮะรุมง)

ภูมิภาคคันไซของเครื่องในย่าง (โฮะรุมง)

เครื่องในวัว หมู ไก่ ฯลฯ จะมีกลิ่นเฉพาะของมัน จึงต้องอาศัยการปรุงรสที่เข้มข้น โดยสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายแบบ เช่น ต้มไส้ โดเทยากิ ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

เลือกสถานที่