HOME ฮอกไกโด ฮอกไกโดที่ท่องเที่ยว

ฮอกไกโดที่ท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความผสมผสานของเสน่ห์ความทันสมัยในเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กับวัฒนธรรมอันงดงามของปราสาท, วัดและศาลเจ้าได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นที่โตเกียว, เกียวโต หรือโอซาก้าซึ่งเป็นพื้นที่ยอดนิยม รวมไปถึงพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศก็จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับเอกลักษณ์ และสีสันเฉพาะตัวที่ของสถานที่เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินชมเมือง การท่องไปตามแหล่งออนเซ็นต่าง ๆ รวมไปถึงการสัมผัสประสบการณ์ทางธรรมชาติด้วยการปีภูเขาฟุจิ, การสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยการแต่งตัวหรือการทำซูชิ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสประสบการณ์ยอดนิยมที่จะทำให้ได้สัมผัสกับญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง

บทความใหม่