เพลงพื้นบ้าน

ฮอกไกโดของเพลงพื้นบ้าน

ปัจจุบันก็ยังมีการแสดงที่ใช้เครื่องดนตรีญี่ปุ่นให้ชมอยู่มากมาย ทั้งกะกะคุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นออร์เคสตราที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โรเคียคุ เพลงพื้นบ้านที่สืบทอดมาในแต่ละท้องถิ่น ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม