แม่น้ำ ทะเลสาบ และหุบเขา

ฮอกไกโดของแม่น้ำ ทะเลสาบ และหุบเขา

เมื่อออกจากตัวเมืองไปก็จะพบกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น หุบเขาโซอุน หุบเขาคุโรเบะ หุบเขาทาคาชิโฮะ แม่น้ำโออิราเสะเคริว แม่น้ำชินาโนะ แม่น้ำโทเนะ ทะเลสาบบิวะ ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก