วีซ่า การเข้าออกประเทศ

วีซ่า การเข้าออกประเทศ

Update: 29 มี.ค. 2560

ขอแนะนำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่น

วีซ่า จำเป็น ไม่จำเป็น

วีซ่า จำเป็น ไม่จำเป็น

ก่อนอื่นเช็ควันหมดอายุของหนังสือเดินทางก่อน นอกจากหนังสือเดินทางแล้ว ตรวจสอบแล้วแต่ละประเทศว่าต้องใช้วีซ่าหรือไม่
・หากเป็นประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ไม่เกิน90วัน
(อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตเรีย ไตหวัน มาเลเซีย เกาหลี เป็นต้น)
・ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า แต่อยู่ได้ไม่เกิน15วัน
อินโดนิเซีย ไทย บรูไน เป็นต้น
・ประเทศที่ต้องขอวีซ่า
จีน สหภาพโซเวียด ฟิลิปปินส์
ควรตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆของแต่ละประเทศด้วย

ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินนานาชาติ

ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินนานาชาติ

คนที่มาจากประเทศที่จำเป็นต้องวีซ่าให้ไปที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง พร้อมทั้งยื่น หนังสือเดินทางและเอกสารตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินจัดเตรียมไว้ให้ แต่ในเครื่องบินได้จัดเตรียมไว้ให้กรอกล่วงหน้าแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการตรวจเช็ครูปถ่ายที่อยู่ในหนังสือเดินทาง ประวัติข้อมูลการเข้าออกประเทศ
หากเวลาของหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่าที่กำหนด จะถูกปฏิเสธการให้เข้าประเทศ ดำเนินการตรวจสอบด้วยการถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือลงที่เครื่อง หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีการศุลกากร

การออกนอกประเทศ

การออกนอกประเทศ

เมื่อจะออกจากประเทศญี่ปุ่น มีความจำเป็นที่จะต้องและได้รับการยืนยันการเดินทางออกจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน ในการออกนอกประเทศ หนังสือเดินทาง ตรวจโดยสายเครื่องบิน ใบตรวจคนเข้าเมือง(สำหรับขาออก)เหมือนตรวจเรีบยร้อย เจ้าหน้าที่จะปนะทับตราการออกนอกประเทศลงที่หนังสือเดินทาง

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้