สัญลักษณ์ และเครื่องหมายที่จะพบภายในอาคาร

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายที่จะพบภายในอาคาร

Update: 28 มิ.ย. 2560

ขอนำเสนอเครื่องหมายสัญลักษณ์ในอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแม้ว่าจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอย่างเช่นห้องน้ำหรือบันไดเลื่อน ขอเพียงจดจำสัญลักษณ์ได้ก็จะหลงทางน้อยลง

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขา

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขา

สัญลักษณ์ที่สูบบุหรี่

สัญลักษณ์ที่สูบบุหรี่
(C) Nor Gal Shutterstock.com

สัญลักษณ์มุมประชาสัมพันธ์

สัญลักษณ์มุมประชาสัมพันธ์

สัญลักษณ์สิ่งอำนวยการเคลื่อนย้ายขึ้นลง

สัญลักษณ์สิ่งอำนวยการเคลื่อนย้ายขึ้นลง

สัญลักษณ์บ่งบอกว่ามีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

สัญลักษณ์บ่งบอกว่ามีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

สถานที่แลกเงิน

สถานที่แลกเงิน
*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้