วิธีการใช้บริการรถบัสซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางท่องเที่ยว

วิธีการใช้บริการรถบัสซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางท่องเที่ยว

Update: 27 เม.ย. 2560

รถบัสนั้นมีอยู่หลายชนิด เช่น รถบัสประจำทาง รถบัสด่วน รถบัสลีมูซีน เป็นต้น
ขออธิบายเกี่ยวกับวิธีการขึ้นลงและวิธีการชำระค่าบริการของรถบัสแต่ละชนิด
และมารยาทวิธีการขึ้นรถบัสให้ทราบด้วย

วิธีการขึ้นลงรถบัสประจำทางสายหลัก

วิธีการขึ้นลงรถบัสประจำทางสายหลัก

วิธีการขึ้นรถบัสประจำทางนั้นจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับแต่ละเส้นทางแต่วิธีการขึ้นหลัก ๆ นั้นมี 2 รูปแบบคือ
(1) ขึ้นที่ประตูหน้าและลงที่ประตูหลัง
ในกรณีนี้ค่าโดยสารจะเท่ากันทั้งหมด จึงจะทำการชำระค่าบริการตอนขึ้นรถ
(2) ขึ้นที่ประตูหลังและลงที่ประตูหน้า
ในตอนที่ขึ้นจะมีตั๋วที่พิมพ์หมายเลขเอาไว้ออกมาจากเครื่องที่อยู่ใกล้ ๆ กับประตู
และค่าบริการก็จะเปลี่ยนไปตามสถานที่ที่ลง ดังนั้นให้ดูหมายเลขบนตั๋วที่ถืออยู่
กับหมายเลขที่แสดงอยู่บนหน้าจอในรถ จากนั้นให้ชำระเงินตามที่แสดงเอาไว้
ตอนที่ลงรถจะมีกล่องใส่ค่าโดยสารอยู่ข้าง ๆ ที่นั่งคนขับ ดังนั้นให้ทำการใส่ตั๋ว
และค่าโดยสารตามลงไป

รถบัสมหานคร

รถบัสมหานคร

รถบัสมหานครนั้นสามารถใช้ได้ใน 23 เขตของโตเกียวและเขตทามะ ภายใน 23 เขต
ของโตเกียวนั้นจะขึ้นที่ประตูหน้า และชำระค่าบริการที่กำหนดไว้ลงในกล่องค่าโดยสาร
นอกเหนือจากเขตที่กล่าวมานั้นจะขึ้นที่ด้านหลัง และเป็นประเภทที่จะชำระค่าบริการภายหลัง

รถบัสสายอื่นนอกเหนือจากนั้น

รถบัสสายอื่นนอกเหนือจากนั้น

รถบัสสายโอดะคิวให้บริการในบริเวณส่วนตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโตเกียว และส่วนหนึ่งของจัวหวัดคะนะงะวะ
รถบัสสายเคโอให้บริการเป็นบริเวณกว้างในส่วนตะวันตกของเมืองโตเกียว
โดยมีสายเลียบเส้นทางรถไฟสายเคโอเป็นหลัก

รถบัสสายเคเซให้บริการบริเวณเลียบทางรถไฟสายเคเซเป็นหลัก โดยวิ่งตั้งแต่บริเวณ
ตะวันออกของเมืองโตเกียวจนถึงบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดจิบะ

รถบัสสายเคคิวให้บริการบริเวณใต้ของชินะงะวะ และจังหวัดคะนะงะวะเป็นหลัก

รถบัสสายเซบุให้บริการตั้งแต่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโตเกียว
ไปจนถึงบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดไซตามะ

รถบัสสายโทคิวให้บริการเลียบเส้นทางรถไฟสายโทคิวเป็นหลัก ตั้งแต่บริเวณใต้
ของเมืองโตเกียวไปจนถึงจังหวัดคะนะงะวะ

รถบัสสายโทบุให้บริการบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโตเกียว บริเวณใต้
กับตะวันตกของจังหวัดไซตามะ บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดจิบะ
และเขตนิกโก้อีกด้วย

วิธีการใช้รถบัสด่วนและรถบัสลีมูซีน

วิธีการใช้รถบัสด่วนและรถบัสลีมูซีน

รถบัสด่วนและรถบัสลีมูซีนนั้นจำเป็นต้องซื้อตั๋วไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะขึ้นรถ
โดยทำการจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ที่ขายตั๋วโดยสาร หรือทำการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ในส่วนของรถบัสที่ต้องการขึ้นตามแต่ละประเภท นอกจากรับชำระเงินด้วย
บัตรเครดิตแล้ว ก็ยังมีบางกรณีที่สามารถจะชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อได้อีกด้วย

สรุป

วิธีการขึ้นลงรถ วิธีการชำระค่าโดยสารและวิธีการจองตั๋ว เป็นต้น นั้นจะแตกต่างกัน
ออกไปโดยขึ้นอยู่กับรถบัสแต่ละชนิด ซึ่งเราควรทราบพื้นฐานเพื่อพร้อมต่อการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้