เครื่องเคลือบแบบโบราณ

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของเครื่องเคลือบแบบโบราณ

ศิลปะดินเผาของญี่ปุ่นเริ่มมาจากช่วงปลายยุคโจมอน และผ่านการขัดเกลาฝีมือมาโดยตลอด มีเตาเผาอยู่ทั่วประเทศ เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นที่รู้จักอย่างดีก็มี เครื่องปั้นดินเผาแบบอะริตะยากิ ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม