HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวที่ท่องเที่ยว พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของแหล่งรวมวัฒนธรรม
แหล่งรวมวัฒนธรรม

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของแหล่งรวมวัฒนธรรม

อุเอโนะ เกียวโต โอคาซาคิ ฯลฯ เมืองเหล่านี้เคยเป็นสถานที่จัดงานเอ็กซ์โป ซึ่งมีสถานที่ทางวัฒนธรรมอยู่เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ด้วย

ดูเพิ่มเติม

ประเภท

บทความที่เลือก