ซากปรักหักพังโบราณ

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของซากปรักหักพังโบราณ

วัดและศาลเจ้าถูกปล่อยทิ้งร้างไปเนื่องจากสภาพสังคม ภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยเฉพาะร่องรอยที่วัดยามาดะเดระในซากุระอิจังหวัดนาราซึ่งมีขนาดใหญ่มาก สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

ดูเพิ่มเติม