สุสานประวัติศาสตร์

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของสุสานประวัติศาสตร์

มีสุสานโบราณของผู้ทรงอำนาจในอดีตอยู่หลายแห่ง อาทิ สุสานโบราณไดเซ็นเรียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะพบมากในภูมิภาคคินคิ

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม