คาราโอเกะ

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของคาราโอเกะ

ร้านคาราโอเกะที่มีห้องส่วนตัวแบบเก็บเสียงมีอยู่ทั่วประเทศ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ก็พัฒนาไปมากจากการแพร่หลายของอินเทอร์เน็ต มีฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมา อาทิ การให้คะแนนการร้อง ด้วย

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก