ไก่ย่างสไตล์ญี่ปุ่น (ยากิโทะริ)

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของไก่ย่างสไตล์ญี่ปุ่น (ยากิโทะริ)

อาหารที่ใช้เนื้อไก่ขนาดพอดีคำกับเครื่องอื่น ๆ มาเสียบไม้ย่าง มีวิธีปรุงรส 2 แบบหลัก ๆ คือเกลือกับซอส

ดูเพิ่มเติม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก