โอโคโนมิยากิ มอนจายากิ และทาโกะยากิ

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของโอโคโนมิยากิ มอนจายากิ และทาโกะยากิ

"โคนะมอน" เป็นอาหารที่ทำโดยการผสมแป้งข้าวสาลีกับน้ำ ใส่เครื่องลงไปแล้วนำไปย่าง แต่ละท้องถิ่นจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่มาก

ดูเพิ่มเติม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก