บะหมี่น้ำ (จัมปง)

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของบะหมี่น้ำ (จัมปง)

อาหารประเภทเส้นที่มีลักษณะพิเศษตรงที่จะใส่เครื่องจำนวนมาก เช่น เนื้อหมู ผัก ฯลฯ ลักษณะคล้ายราเม็ง มีวัตถุดิบและวิธีทำแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น โดยของนางาซากิมีชื่อเสียงมาก

ดูเพิ่มเติม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก

  • บะหมี่น้ำ (จัมปง) สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น