ประติมากรรมแบบโบราณ

โทโฮคุของประติมากรรมแบบโบราณ

การแกะสลักแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นจะเป็นการแกะไม้ พระพุทธรูปจำนวนมากในยุคคามาคุระ อาทิ รูปแกะสลักเทพผู้พิทักษ์ของวัดโทไดจิ ซึ่งเป็นผลงานของช่างผู้เชี่ยวชาญ

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก

  • ประติมากรรมแบบโบราณ สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น