กีฬาทางทะเล

โทโฮคุของกีฬาทางทะเล

ชายหาดที่เล่นกระดานโต้คลื่นได้ก็มีจำนวนมาก อาทิ โชนันในคานากาว่า ที่ทะเลโอกินาว่าซึ่งมีปะการังสวยงามก็เป็นจุดดำน้ำยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม