วัฒนธรรมร่วมสมัย  อื่นๆ

โทโฮคุของวัฒนธรรมร่วมสมัย อื่นๆ

บริษัทและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้สร้าง "มาสคอต" ของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีจำหน่ายสินค้ามาสคอต ออกอีเว้นท์ ฯลฯ ด้วย

บทความที่เลือก