สถานที่สำคัญ

โทโฮคุของสถานที่สำคัญ

สถานที่ที่สามารถชมวิวเมืองใหญ่ ๆ ทั้งเมืองได้ เช่น โตเกียวทาวเวอร์ อะเบะโนะฮารุคัส ฯลฯ จะได้รับความนิยมอย่างมาก และมีที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น เกียวโตทาวเวอร์ ด้วย

บทความที่เลือก