HOME โทโฮคุ โทโฮคุที่ช้อปปิ้ง โทโฮคุของช้อปปิ้ง อื่นๆ โทโฮคุของร้านขายอัญมณีและนาฬิกา
ร้านขายอัญมณีและนาฬิกา

โทโฮคุของร้านขายอัญมณีและนาฬิกา

หากพูดถึงอัญมณีและนาฬิกา เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนแห่งของขวัญสำหรับมอบให้คนพิเศษก็ว่าได้ ในประเทศญี่ปุ่นมีธรรมเนียมปฏิบัติในการมอบของขวัญในช่วงสำคัญของชีวิต ได้แก่ วันเกิด, วันสำเร็จการศึกษา, ได้งานทำ, แต่งงาน, วันครบรอบแต่งงาน ฯลฯ รวมถึงหลาย ๆ คนก็มักซื้ออัญมณีและนาฬิกาข้อมือที่ทำมาจากคริสตัลที่ใช้วัสดุราคาแพงและเทคนิคขั้นสูงเป็นของรางวัลให้ตัวเองอีกด้วย
มีแนวคิดว่าอัญมณี คือ หินประจำวันเกิด โดยมีการกล่าวไว้ว่าหากนำอัญมณีประจำเดือนเกิดติดตัวไว้จะทำให้บุคคลนั้นโชคดี นอกจากนี้ยังมีภาษาอัญมณี (Gem language) ที่เรียกว่าเป็นภาษาดอกไม้ของอัญมณี โดยมีคนที่ได้รับโชคจากความหมายเชิงสัญลักษณ์ของอัญมณีด้วย
สินค้าแบรนด์เนมกับเครื่องประดับและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป นอกเหนือจากดีไซน์และคุณภาพที่แตกต่างกันแล้ว คุณค่าของแบรนด์ที่ต่างกันมากและการสนับสนุนเป็นอย่างดีของผู้ซื้อนั้นแน่นอนว่าย่อมมีความแตกต่างกัน ที่ประเทศญี่ปุ่นมีร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาและเครื่องประดับอัญมณีหรูหราจากทั่วโลก เนื่องจากเป็นการช้อปปิ้งของล้ำค่าจึงควรลองดู ลองใส่ และพิจารณาเปรียบเทียบจากหลาย ๆ ร้านค้า รวมถึงในกรณีที่เป็นของมือสอง ก็ควรตรวจสอบว่ามีการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีหรือไม่ด้วย

เลือกสถานที่