HOME โทโฮคุ โทโฮคุที่ช้อปปิ้ง โทโฮคุของช้อปปิ้ง อื่นๆ โทโฮคุของร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

โทโฮคุของร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ที่ญี่ปุ่นมีร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่หลายแห่ง ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของคนญี่ปุ่นที่อยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
คนญี่ปุ่นจำนวนมากนิยมไปซื้อของที่ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงวันหยุด เช่น สินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน (อุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหาร, ของใช้ในครัว, อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด, อุปกรณ์จัดเก็บ ฯลฯ), อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ดัดแปลงอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสบาย, สินค้ากระจุกกระจิกน่ารักที่รู้สึกได้ถึงความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อพกพา เป็นต้น แม้ว่าในเมืองจะมีร้านที่มีทั้งดีไซน์ที่เป็นที่นิยมและมีหลายราคาให้เลือก ตั้งแต่ร้านที่เป็นสาขาจากต่างประเทศไปจนถึงร้านแบรนด์เนมของญี่ปุ่น แต่ของใช้เบ็ดเตล็ดของญี่ปุ่นก็ยังได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและคนญี่ปุ่นด้วยกันเอง ตัวอย่างเช่น ผ้าเทะนุกุอิ (ผ้าสารพัดประโยชน์), คินชะคุ (ถุงผ้าหูรูด), จานขนาดเล็ก, ตะเกียบ ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่คู่กับการรับประทานอาหารและวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น จึงทำให้สามารถคุ้นเคยใกล้ชิดกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นทุกครั้งที่ใช้
นอกจากนี้ ที่ประเทศญี่ปุ่นยังเป็นประเทศแห่งตัวละคร จึงมีการพิมพ์ตัวละครที่เป็นที่นิยมในประเทศและตัวละครประจำท้องถิ่นนั้นๆ ลงในสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวันและวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก