อาหารตุรกี

โทโฮคุของอาหารตุรกี

หนึ่งในสามอาหารหลักของโลก เนื่องจากเป็นประเทศอิสลามจึงไม่ใช้เนื้อหมู ใช้เป็นเนื้อแกะและไก่แทน มีเมนูชื่อดังคือ เคบับ

ดูเพิ่มเติม