อาหารบราซิล

โทโฮคุของอาหารบราซิล

อาหารที่ใช้เนื้อวัว เนื้อหมูและถั่วมีอยู่มาก บาร์บาโกเป็นอาหารประเภทเนื้อที่ต้องตกตะลึงในทั้งหน้าตาและปริมาณ

ดูเพิ่มเติม