ข้าวผัดแบบจีน

โทโฮคุของข้าวผัดแบบจีน

ข้าวผัดร่วน ๆ ใส่ไข่นุ่มฟู ข้าวราดหน้าพร้อมเครื่องต่าง ๆ ทั้งสองอย่างนี้เป็นข้าวที่น่าเอามากินปิดท้ายมื้ออาหาร

ดูเพิ่มเติม