HOME โทโฮคุ โทโฮคุที่อาหารการกิน โทโฮคุของบุฟเฟ่ต์
บุฟเฟ่ต์

โทโฮคุของบุฟเฟ่ต์

ระบบร้านอาหารแบบกำหนดราคาตายตัว เลือกรับประทานและดื่มสิ่งที่ชอบจากเมนูที่หลากหลายเท่าไรก็ได้ในเวลาที่จำกัด

ดูเพิ่มเติม