ภาพพิมพ์แกะไม้แบบโบราณ

ภูมิภาคคันไซของภาพพิมพ์แกะไม้แบบโบราณ

ภาพอุคิโยเอะที่วาดบรรยากาศยุคเอโดะไว้ด้วยสีสันสดใสสวยงามเป็นที่รู้จักอย่างดี มีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปินต่างชาติ อาทิ กอจฮ์ ด้วย

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก

  • ภาพพิมพ์แกะไม้แบบโบราณ สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น