การทำเครื่องใช้โลหะแบบโบราณ

ภูมิภาคคันไซของการทำเครื่องใช้โลหะแบบโบราณ

ญี่ปุ่นพัฒนาเทคนิคการแปรรูปโลหะมาตามความจำเป็นในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ระฆังและหอกในยุคยาโยอิ หม้อน้ำชาในยุคมุโรมาจิ ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม